Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Logo szkoły

56-300 Milicz

ul. Mikołaja Kopernika 18

tel. 713840183

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE!

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu 

“Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu 

“Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21 (szczegółowe informacje o projekcie w kolejnym dokumencie). W związku z tym trwa nabór na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 1-3 ( 4gr.), koło szachowe (1gr.) zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia d;a klas 1-3 (16 gr.) koło matematyczne dla klas 1-3 (4 gr.) koło językowe z angielskiego dla klas 1-3 (2 gr.),  zajęcia rozwijające (5 gr.) warsztaty ogólnorozwojowe ( 2 gr.) zajęcia socjoterapeutyczne (10 gr.) w sumie 32 grupy zajęć po 30 godzin.

Atuty przystąpienia do projektu:

*mała liczebność – 8 osób, więc warto się śpieszyć z zapisem u poszczególnych nauczycieli. * wycieczki - najbardziej zaangażowani uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska.

* podniesienie kompetencji kluczowych, cyfrowych, emocjonalno- społecznych

Liczy się jednak obowiązkowość- uczestnik musi mieć co najmniej 85% frekwencji na zajęciach. Warunki uczestnictwa: wypełnienie przez rodzica dokumentacji projektowej  (uczeń otrzyma od nauczyciela prowadzącego) 

Wykaz zajęć w załączniku