Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Logo szkoły

56-300 Milicz

ul. Mikołaja Kopernika 18

tel. 713840183

Tu chce się wracać

Tu chce się wracać

Dwójka jest szkołą otwartą w każdym znaczeniu. Inicjującą wydarzenia edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe oraz włączającą się w życie miasta i gminy. Wolną od ideologii, ale nie od zdobyczy nauki. Galerią sztuki i twórczości, bo na co dzień zapominamy, jak wielki wymiar terapeutyczny ma aktywność artystyczna, to ona buduje naszą ludzką tożsamość; dzięki niej jesteśmy lepsi.