Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Logo szkoły

56-300 Milicz

ul. Mikołaja Kopernika 18

tel. 713840183

Zespół kierowniczy

 

Dariusz Duszyński - dyrektor

 

Renata Górnicka - wicedyrektor ds. organizacji pracy szkoły

układanie planu zajęć i zastępstwa, arkusz organizacyjny, przydział gabinetów, dyżury nauczycieli, rozliczanie nadgodzin, wycieczki, karty wycieczki, odwozy, nadzór nad pracą świetlicy szkolnej, nadzór nad pracą nauczycieli  języka polskiego i obcych, nadzór nad pracą nauczycieli wych.fizycz., nadzór nad pracą stołówki szkolnej, dziennik elektroniczny, godziny dodatkowe płatne, dzienniki, rekrutacja klasy sportowe, tworzenie klas IV, VII, przygotowanie  komisji klasyfikacyjnej klas IV-VI, realizacja kalendarza imprez, realizacja planu pracy szkoły, zawody sportowe, protokoły, projekty, inne czynności zlecone przez dyrektora

+ szkoła muzyczna:

układanie planu zajęć i ew. zastępstwa, rozliczanie godzin, wycieczki, karty wycieczki SM

 

Sławomira Federowicz - wicedyrektor ds. wychowawczych

 

sprawy wychowawcze szkoły, kierowanie zespołem wychowawczym, nadzór nad wychowawcami, program wychowawczo- profilaktyczny, nadzór nad pracą nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej, nadzór nad pracą pedagogów, psychologów, terapeutów, doradcy zawodowego, nadzór nad pracą biblioteki, sprawdziany kl.III,  próbne, analizy,  diagnozy klas I-III, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, praktyki, mleko w szkole, owoce i warzywa w szkole, A to Polska właśnie, Żyj zdrowo, Bezpieczna szkoła, wyprawka szkolna, dziennik elektroniczny, godziny , dzienniki I-III, przygotowanie i prowadzenie komisji klasyfikacyjnej klas I-III, kalendarz imprez, realizacja planu pracy szkoły, rekrutacja klas I, projekty, promocja  SP i SM - media, www, frontPage, inne czynności zlecone przez dyrektora

 

 

Anna Nowak - wicedyrektor ds. dydaktycznych (nadzór pedagogiczny)

 

egzaminy, próbne, analizy, diagnozy klas IV-VIII, godziny dodatkowe (w ramach czasu pracy), dzienniki, harmonogram kół zainteresowań, organizacje szkolne, nadzór nad realizacją podstawy programowej, ewaluacje wewnętrzne, konkursy szkolne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie, protokoły, doskonalenie nauczycieli, WDN, zestaw podręczników i programów nauczania, zakup podręczników, ZWO, PSO, kierowanie zespołem ds. dydaktycznych - liderami zespołów przedmiotowych, nadzór nad pracą nauczycieli matematyków, nadzór nad pracą nauczycieli  przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, nadzór nad pracą nauczycieli  informatyki, plastyki, muzyki, techniki, nadzór nad pracą nauczycieli  religii, nadzór nad pracą nauczycieli historii, WOS-u, dziennik elektroniczny, przygotowanie  komisji klasyfikacyjnej klas VII-VIII, Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, realizacja kalendarza imprez, realizacja planu pracy szkoły, program Edukacja dla Doliny Baryczy, stypendia, projekty, w tym Aktywna tablica, porozumienia o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, inne czynności zlecone przez dyrektor.

 

+ szkoła muzyczna:

 

plan pracy szkoły i plan nadzoru SM, nadzór nad realizacją podstawy programowej SM, dokumentacja szkolna SM, klasyfikacja SM, egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, ewaluacje wewnętrzne, projekty SM

 

Agnieszka Pisiałek - Dawidiuk - koordynator szkoły muzycznej

 

Robert Wojtera - kierownik gospodarczy